ຜະລິດຕະພັນ & ການບໍລິການ

ສາງນ້ຳມັນ... ແຫຼ່ງພະລັງງານ ຂອງປະເທດ


ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ​ ປີໂຕຣເທຣດ​ ຈຶ່ງຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຕີມພະລັງງານ ໃຫ້ທຸກຄົນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ​ ຮ່ວມກັນຢ່າງພ້ອມພຽງຢູ່ສະເໝີ ​ ດ້ວຍສາງນໍ້າມັນຂອງ​ ປີໂຕຣເທຣດ​ ທີ່ພ້ອມຈະຮອງຮັບນ້ຳມັນ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຜູ້ສະໜອງຕ່າງປະເທດ.​ ປະຈຸບັນ​ບໍລິສັດມີສາງນໍ້າມັນ ໃນພື້ນທີ່ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ​ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມ​ ສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ​ຈັດເກັບ ​ແລະ​ ສົ່ງອອກດັ່ງນີ້:

ລາຄານ້ຳມັນ (03/08/2017)

ແຂວງ Plus Super 95
ກີບ/ລິດ
Plus Regular 91
ກີບ/ລິດ
Plus Diesel
ກີບ/ລິດ
ນະຄອນຫຼວງ
8,670 7,670 6,900
ຄຳມ່ວນ 8,700 7,700 6,930
ສະຫວັນນະເຂດ 8,700 7,700 6,930
ຈຳປາສັກ 8,730 7,730 6,960
ອຸດົມໄຊ 9,150 8,150 7,380
ຫຼວງພະບາງ 9,130 8,130 7,360