ຂ່າວສານ

ພິທີເຊັນສັນ​ຍາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ເມີນຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແບບລະ​ອຽດ (ESIA) ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ 09 ຕຸ​ລາ 2020.

 

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ສຳລັບການອອກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ - ຫວຽດນາມ ກັບລັດຖະບານລາວໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2019, ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ(Petrotrade) ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກແລະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຊັ່ນ: ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດ ພັດທະນາທາງລົດໄຟອິນໂດເນເຊຍ (IRDC) ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ Transportation Engineering Design Incorporation ຫວຽດນາມ (TEDI) ເພື່ອອອກແບບ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ແລະ ສຳເລັດວຽກງານທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

ເພື່ອສືບ​ຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ, Petrotrade ໄດ້ເຊັນສັນ​ຍາກັບ ທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ເນ​ເຊີ​ແນວ ຄອນ​ຊາວ​ຕິ້ງກຼຸບ ຈຳ​ກັດຜູ້​ດຽວ (NCG), ເພື່ອດຳເນີນການ​ປະ​ເມີນຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແບບລະ​ອຽດ (ESIA) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກພັດທະນາສອດຄ່ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານທາງສັງຄົມ. ພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນຕາງ ໜ້າ ໂດຍທ່ານ ປະ​ລິ​ຍາ ນວນ​ທະ​ສິງ, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍພັດທະນາທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ(Petrotrade) ແລະ ທ່ານນາງ ໄຊ​ທາ​ນີ ຈັນ​ທະ​ວົງ​ສາ, ຮອງປະທານບໍລິສັດ ເນ​ເຊີ​ແນວ ຄອນ​ຊາວ​ຕິ້ງກຼຸບ ຈຳ​ກັດຜູ້​ດຽວ (NCG). ເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ESIA) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກພັດທະນາສອດຄ່ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານສັງຄົມ.

ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາທາງດ້ານ logistic ຍຸດທະສາດລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມເຊິ່ງທັງສອງປະເທດໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທັງສອງປະເທດໂດຍການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ທາງ​ດ້ານ Logisitc ແລະ ການຄ້າ ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ປະເທດລາວກັບທ່າເຮືອ Vung Ang ທີ່ແຂວງ Ha Tinh, ປະເທດຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງລາວໃນການຫັນປ່ຽນປະເທດຈາກປະເທດ landlocked ມາ​ເປັ​ນ ປະ​ເທດ land-linked, ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດເຊັ່ນ:    ​ຕົ້ນ​ທຶນຄ່າຂົນສົ່ງ​ທີ່ສູງ, ​ການ​ຂາດ​ລະ​ບົບ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ - ຫວຽດນາມແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຍຸດທະສາດ Lao Logistics Link ເຊິ່ງລວມມີການພັດທະນາທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ, ທ່າບົກແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການ ນຳໃຊ້ທ່າເຮືອ Vung Ang ທີ່ແຂວງ Ha Tinh, ປະເທດຫວຽດນາມ; ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນການຂົນສົ່ງທາງທະເລໄປປະເທດລາວ.

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ - ຫວຽດນາມຈາກເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ປະເທດລາວ ໄປຫາ ທ່າເຮືອ Vung Ang ທີ່ແຂວງ Ha Tinh, ປະເທດຫວຽດນາມ ແມ່ນທາງລົດໄຟລາງດ່ຽວທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 240 ກມແລະ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍປີ 2021, ໂດຍຄາດວ່າຈະເລີ່ມ ດຳເນີນງານໃນປີ 2025.

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ (Petrotrade) ແມ່ນບໍລິສັດຊັ້ນນຳຂອງອຸດສາຫະກຳ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າ​ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ການຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການຍຸດທະສາດເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟລາວ - ຫວຽດນາມ, ທ່າເຮືອ Vung Ang ແລະ ໂຄງ​ການ ທ່າ​ບົກ​ທ່າ​ນາ​ແລ້ງ (Thanaleng Dry Port) ແລະ ວຽງ​ຈັນໂລ​ຈິດ​ສ​ຕິກ​ພາກ (Vientiane Logisitics Park).

ບໍລິສັດ ເນ​ເຊີ​ແນວ ຄອນ​ຊາວ​ຕິ້ງກຼຸບ ຈຳ​ກັດຜູ້​ດຽວ (NCG) ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊິ່ງມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບໂຄງການລະດັບຊາດຕ່າງໆລວມທັງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ - ຈີນ.

 

ລາຄານ້ຳມັນ (27/11/2020)

 

> ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ...

ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ