ຜະລິດຕະພັນ & ການບໍລິການ

ສາງນ້ຳມັນ... ແຫຼ່ງພະລັງງານ ຂອງປະເທດ


ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ​ ປີໂຕຣເທຣດ​ ຈຶ່ງຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຕີມພະລັງງານ ໃຫ້ທຸກຄົນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ​ ຮ່ວມກັນຢ່າງພ້ອມພຽງຢູ່ສະເໝີ ​ ດ້ວຍສາງນໍ້າມັນຂອງ​ ປີໂຕຣເທຣດ​ ທີ່ພ້ອມຈະຮອງຮັບນ້ຳມັນ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຜູ້ສະໜອງຕ່າງປະເທດ.​ ປະຈຸບັນ​ບໍລິສັດມີສາງນໍ້າມັນ ໃນພື້ນທີ່ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ​ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມ​ ສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ​ຈັດເກັບ ​ແລະ​ ສົ່ງອອກດັ່ງນີ້:

ລາຄານໍ້າມັນ (25/07/2024)

-> ອ່ານຕໍ່