News & Events

ກຸ່ມພົງສະຫວັນ ແລະ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ

ຮ່ວມນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

ພາບບັນຍາກາດ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ຂອງ ກຸ່ມພົງສະຫວັນ-ປີໂຕຣເທຣດ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄື່ອ ຮ່ວມໃຈປະສານຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປຍັງຜູ້ປະສົບອຸທົກກະໄພທີ່ ພາກໃຕ້ຂອງລາວໂດຍສົ່ງທີມງານພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຂອງໃຊ້ທີຈຳເປັນ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ, ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງຊາວລາວຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມ, ປີໂຕຣເທຣດຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພທຸກໆທ່ານ ແລະ ຂໍໃຫ້ທີມງານທຸກທ່ານເດີ່ນທາງດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ

ຂໍຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນທີ່ຮ່ວມໃຈກັນໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້:

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ພົງສະຫວັນກຣຸບ, ມູນນິທິພົງສະຫວັນ, ປີໂຕຣເທຣດ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ, ຂວັນໃຈການຄ້າ, ສິດທິໂລຈິສຕິກ, ແລະ ຜູ້ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນຄັ້ງນີ້ທຸກໆທ່ານ

ຂໍຂອບໃຈນໍ້າໃຈຄົນລາວທີ່ບໍ່ຖີ້ມກັນ#Prayforsouthernoflaos

ລາຄານໍ້າມັນ (03/09/2019)

 

-> ອ່ານຕໍ່